Tekstschrijven

Een tekst schrijven is niet bepaald eenvoudig. Wie weet heeft u het zelf wel eens meegemaakt. Uw kladblok ligt klaar, het schrijfgerei staat paraat, maar u blijft verstoken van elke vorm van inspiratie. Gelukkig bestaan er tekstschrijvers, die in een handomdraai een tekst kunnen schrijven die aan al uw eisen voldoet.

Spelling en grammatica
Een tekstschrijver heeft kennis van zaken. Niet alleen kan hij gedachtes logisch ordenen en als een mooi geheel presenteren, hij weet ook alles van spelling en grammatica. Er wordt in Nederland onder taaldeskundigen nog wel eens met een lach en een por gegrapt over de Nederlandse spelling: die wordt minstens elke paar jaar grondig overhoop gegooid. Hoewel dat in de praktijk wel meevalt, blijven spelling en grammatica een hekel punt voor veel mensen. Is het nu ‘Jan of Piet komt’ of ‘Jan of Piet komen’? En hoe zit het met ‘pannenkoek’? Is dat met of zonder tussen-n? Een tekstschrijver hoeft niet eens na te denken over zulke kwesties.

Verzorgd tot in de puntjes
Vanzelfsprekend behelst tekstschrijven meer dan spelling en grammatica. De informatie moet op een aantrekkelijke manier worden gepresenteerd, de gekozen woorden moeten niet belerend of ordinair overkomen en het verhaal moet op een logische wijze zijn opgebouwd, niet van de hak op de tak. Het is een kunst om al die punten tijdens het schrijven aandachtig te verzorgen. Een tekst van een geoefende tekstschrijver verschilt daarom ontzettend van het schrijfwerk van een leek.

Imago
Teksten schrijven is ook een kwestie van presentatie. Een bedrijf dat in zijn schriftelijke communicatie lomp en onbezonnen overkomt, wekt bij zijn klanten argwaan. Loopt zo’n bedrijf misschien niet op allerlei vlakken de kantjes ervan af? Zelfs als u op alle andere vlakken uw uiterste best doet, kan uw bedrijfsimago een flinke deuk oplopen. Laat uw teksten door een deskundige schrijven, zodat uw boodschap zo fraai mogelijk wordt geformuleerd. Op die manier weet u zeker dat het uw schriftelijke communicatie nooit ontbreekt aan kwaliteit.

Contact ons